De Zijlen Trainingshuis Sappemeer Gevestigd in Sappemeer


Het verhaal van de organisatie

Het trainingshuis is een verbouwd postkantoor. Het trainingshuis voor jongeren is in maart 2011 veranderd van een extramurale setting naar een 24 -uursvoorziening met een slaapwacht. Na een renovatie najaar 2011 hebben we vanaf voorjaar 2012 11 appartementen/studio’s beschikbaar.

Voor wie is het Trainingshuis?

Het trainingshuis is bestemd voor jongeren (circa 18 tot 23 jaar) met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende, veelal complexe, gedragsproblematiek. We bieden een leer- en ontwikkeltraject om de jongere op maat te begeleiden in het opbouwen van een zo zelfstandig mogelijk leven op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. We verwachten van de jongeren, die bij ons willen komen trainen, dat hij/zij:
- gemotiveerd is om te willen leren
- werk of dagbesteding heeft of onderwijs volgt. Dan wel bereid is om deze z.s.m. te vinden met ondersteuning van de begeleiding
- een geldige indicatie ZZP VG 06 of VG 07 heeft; uitzonderingen zijn bespreekbaar
De jongeren, die op het trainingshuis komen wonen om te trainen en om vaardigheden aan te leren op het gebied van zelfstandigheid en sociale redzaamheid verblijven veelal gemiddeld 2 jaar op de locatie. Afhankelijk van geleerde vaardigheden stromen jongeren door naar een 24-uursvoorziening (binnen of buiten De Zijlen) of naar (begeleid) zelfstandig wonen. Vanaf de start worden de jongeren ingeschreven bij de woningstichtingen Lefier en Talma, zodat er na 2 jaar punten zijn opgebouwd voor het verkrijgen van een eigen woning.

Wat heeft het Trainingshuis?

- 11 appartementen met eigen douche en toilet en keukenblok, en internetaansluiting. Enkele appartementen hebben een aparte slaapkamer
- De appartementen zijn gelegen in het voormalige postkantoor aan de hoofdstraat (Noorderstraat 302) in Sappemeer. Het is een pand met een monumentale status
- Achter het pand is een fraaie tuin met recreatiemogelijkheid en (plan voor) een kleine moestuin. Er is voldoende parkeerruimte voor het pand.
- Op de 1ste verdieping is een ontmoetingsruimte met TV en computer met internet en tevens een kantoor en slaapkamer voor de slaapwacht
- De jongeren hebben een sleutel van de voordeur van het gebouw en de sleutel past daarnaast op het eigen appartement. Door middel van een in/uit bord houdt iedereen zijn of haar aan-/afwezigheid bij
- In de gemeente Hoogezand – Sappemeer (na de stad Groningen de grootste gemeente van de provincie) is een ruim aanbod van winkels en voorzieningen op allerlei gebied
- De openbaar vervoersvoorzieningen zijn uitstekend, per trein en bus

Wat bieden we?

- Individuele begeleiding op maat volgens een dag- en weekrooster met individuele en groepsmomenten. Elke jongere woont zo zelfstandig mogelijk, dus er is geen sprake van groepswonen. Wel kan geleerd worden van groepsmomenten en de aanwezigheid van de andere jongeren
- Inspraak via een maandelijkse bewonersvergadering
- De begeleiding gaat uit van de visie, missie, uitgangspunten en doelstellingen van De Zijlen en de dit najaar te vormen werkmaatschappij voor LVG jongeren met Vanboeijen
- De sfeer en begeleidingsstijl kenmerken zich door in gezamenlijkheid afspraken te maken, te onderhandelen of om compromissen te sluiten. (NB: De visie wordt nog in een apart document nader beschreven)
- Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider en een vaste “schaduwbegeleider”. De persoonlijk begeleider houdt ook de regie op het verloop van het trainingstraject en werkt samen en stemt af met ouders/verwanten en andere zorgverleners, zoals bv. jeugdzorg, jeugdreclassering, voogdij en bewindvoering/mentoren
- Er is een team van 8 enthousiaste begeleiders (v/m) en enkele vaste invalkrachten. Tevens is er een gedragskundige aan de locatie verbonden.
- Er wordt gewerkt met een ondersteuningsplan met halfjaarlijkse evaluaties, het sociaal competentiemodel (in voorbereiding) en de binnen De Zijlen ontwikkelde “schijf van acht”. Dit is een methodiek waarbij de jongere op 8 levensgebieden in kleine stapjes alle handelingen en vaardigheden aanleert, die horen bij zelfstandigheid en zelfstandiger wonen.

In-, door- en uitstroom

De jongeren komen uit de interne keten (vooral de Vennen en soms Driemaster) en de kindvoorzieningen van Vanboeijen en overige externe partners/verwijzers, zoals MEE, Ambiq, Jeugdzorg, voogdijinstellingen, Humanitas-Home Run etc.
Elke jongere komt doorgaans in overleg met het Cliënt Service Punt (CSP) met de verwijzer en/of familie eerst oriënterend op bezoek en krijgt een rondleiding en uitvoerige informatie. Als van beide kanten blijkt dat het trainingshuis voor de jongere een passende plek is wordt deze op de wachtlijst geplaatst. Als blijkt, dat de plaatsing na enkele weken/maanden niet succesvol is, dan wordt er gezocht naar een meer passende voorziening. In sommige gevallen werken we met een tijdelijke zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
Jongeren kunnen, zodra zij hier aan toe zijn, uitstromen naar zelfstandig wonen met behulp van ambulante begeleiding ofwel ze kunnen worden aangemeld en doorgeplaatst naar een reguliere woonlocatie.


De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie