Promens Care Kommarin/Data-team Gevestigd in Assen


Het verhaal van de organisatie

De Kommarin is een opvang voor dak- en thuislozen in het centrum van Assen. Vanuit de Kommarin word tevens door het Data-team bemoeizorg geboden. Mensen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het Data-team zonder een AWBZ-indicatie. 

Data-team

Het Data-team is er voor mensen met ernstige gedragsproblemen. Het gaat om mensen die zich niet kunnen handhaven in hun eigen omgeving, binnen de GGZ-voorzieningen en binnen de huidige opvangmogelijkheden in de maatschappij. 
Het Data-team probeert door middel van het creëren van een vertrouwensband, het leveren van bemoeizorg en het uitvoeren van zorgbemiddeling deze moeilijk te bereiken doelgroep zorg te bieden en zo overlast van de dak,- en thuislozen op straat te verminderen en te voorkomen.

Mensen die advies en ondersteuning vragen op gebied van werk, wonen, gezin, verslaving, administratie, sociaal netwerk, justitie. ‚Äč

Het Data-team biedt de volgende activiteiten aan:


De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie