Promens Care Beschermde Woonvorm Laan van de Marel Gevestigd in Emmen


Het verhaal van de organisatie

Thuis bij Promens Care
Promens Care heeft verschillende beschermende woonvormen voor jongeren die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Het doel is dat jongeren zich daar thuis voelen. Elke woonvorm heeft voldoende aandacht voor de beperkingen van een jongere, maar er is ook alle gelegenheid voor ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid.
Promens Care biedt ook ambulante hulp aan huis voor jongeren die zelfstandig (gaan) wonen.
De aard van de psychische problematiek kan divers zijn. Denk aan ADHD, aan autisme verwante stoornissen, ontwikkelingsstoornissen etcetera.
 
Beschermende woonvorm
De overstap van de thuissituatie of een behandelomgeving naar zelfstandig wonen is een grote stap. Veel jongeren kiezen als tussenstap graag voor een beschermende woonvorm. Je woont in een groep, in een gewoon huis, met ruimtes waar iedereen gebruik van maakt, zoals een woonkamer, keuken, badkamer. Daarnaast heb je een zit-/slaapkamer voor jezelf.
Vanuit de veiligheid van zo’n beschermende woonvorm stel je, in overleg met je persoonlijk begeleider, vast hoe je het gaat aanpakken om op eigen benen te gaan staan.
Er is een vast team van begeleiders, van wie er altijd één in dienst is. De begeleiding is individueel gericht en er wordt toegewerkt naar de doelen die beschreven staan in het individuele begeleidingsplan. De begeleiders hebben ook een opvoedende rol. 

De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie