Lentis Ouderenpsychiatrie Hamrikheem Gevestigd in Groningen


Het verhaal van de organisatie

Ouderenpsychiatrie Hamrikheem

In het Hamrikheem wonen mensen met langdurige psychiatrische beperkingen. Zij wonen hier zo gewoon en zelfstandig mogelijk.

 Door uw psychische ziekte lukt het niet of niet langer om zelfstandig te wonen. U heeft begeleiding nodig voor het leven van alledag. Mensen die daarnaast verzorging nodig hebben bij lichamelijke klachten, kunnen ook in het Hamrikheem wonen.

In het Hamrikheem wonen ook senioren die door hun leeftijd of beginnende dementie verzorging nodig hebben.

Uw huisarts of behandelaar bij Lentis / Dignis kan u verwijzen. U heeft een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg voor ‘zorg met verblijf’. Uw huisarts kan helpen met de aanvraag.

Als u belangstelling heeft om te wonen in het Hamrikheem kijken we eerst of één van de woonvormen bij u past. Als hierover overeenstemming is, gaan we verder met de aanmelding.

Een groot deel van de kosten wordt vergoed via de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ). U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de bijdrage.


De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie