Bemoeizorg in Groningen (BinG) Gevestigd in Groningen


Het verhaal van de organisatie

Bemoeizorg is voor mensen met complexe verslavings- en psychiatrische problemen, een dubbele diagnose. Vaak willen of kunnen deze mensen in eerste instantie de hulp van zorg niet accepteren. Wij zoeken hen op en proberen een band op te bouwen. Het uiteindelijke doel is eigen kwaliteiten benutten en een stabiel leven leiden in de maatschappij.

Bemoeizorg in Groningen (BinG) is voor volwassenen die zowel psychiatrische problemen als verslavingsproblemen hebben. Dit is een dubbele diagnose. Vaak willen of kunnen deze patiënten in eerste instantie niet de hulp van zorg accepteren. Zij lopen de kans om tussen wal en schip te vallen. Dit heeft te maken met de complexe zorgvraag op verschillende levensgebieden.

Het is van belang om een relatie aan te gaan met de patiënt en dit in stand te houden. Het uiteindelijke doel is eigen kwaliteiten benutten en een stabiel leven leiden in de maatschappij.

Bemoeizorg in Groningen (BinG) biedt ambulante zorg, wij bezoeken regelmatig patiënten op plekken waar zij verblijven. Wij bieden hulp met vragen die patiënten hebben, bijvoorbeeld op gebied van middelengebruik, gezondheid, wonen, familie en financiën. Samen met de patiënt stellen wij een behandelplan en signaleringsplan op. Hierin worden de doelen van de patiënt beschreven, zoals het benutten en verder ontwikkelen van eigen kwaliteiten. In het signaleringsplan wordt beschreven wanneer de patiënt of zijn omgeving merkt dat het minder goed met hem gaat en hoe de omgeving daarop kan reageren.

 

Naast behandeling, begeleiding en bemoeizorg willen wij op een andere manier in contact zijn met patiënten. Bijvoorbeeld in de muziekgroep (zie onderstaande video), sportgroep of bootgroep. Dit zijn ontspannen activiteiten waar patiënten elkaar treffen en allemaal met dezelfde interesse bezig zijn. Dit versterkt de band en maakt dat wij kunnen helpen met psychiatrische zorg, verslavingszorg en maatschappelijke hulp.

Patiënten kunnen via een verwijzer worden aangemeld bij Bemoeizorg in Groningen, dit is de huisarts of een andere hulpverlenende organisatie.
Aanmelden kan via bing@lentis.nl of telefonisch via 050 522 3563.


De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie