Voortgezette Behandeling Kliniek Ouderenpsychiatrie Zuidlaren Gevestigd in Zuidlaren


Het verhaal van de organisatie

Op de afdeling voortgezette klinische behandeling wonen oudere mensen met een psychiatrische aandoening, gecombineerd met lichamelijke problemen of handicaps. Zij hebben langdurig behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging nodig. 

Naast een psychiatrische ziekte heeft u één of meer lichamelijke handicaps. Daarnaast kunnen er problemen zijn die te maken hebben met het ouder worden. U heeft intensieve verzorging en verpleging nodig en kunt langere tijd niet zelfstandig wonen en leven. De zorg kan ook een overbrugging zijn naar een langdurig revalidatietraject voor patiënten met een psychiatrische ziekte. U kunt ook denken aan terminale zorg die nodig is in de laatste levensfase.

Leidraad voor de begeleiding zijn persoonlijke wensen en de kwaliteit van leven van de patiënt op het gebied van wonen, zelfverzorging, de omgeving, dagbesteding en gezondheid.

 Uw huisarts of behandelaar van Lentis kan u aanmelden voor verblijf in de voortgezette klinische behandelafdeling.

We werken zo weinig mogelijk met wachttijden. Is er wel een wachttijd, dan zoeken we een tussenoplossing.Patiënten die terminale zorg nodig hebben, krijgen in sommige gevallen voorrang.

We kunnen in de meeste gevallen geen overbruggingszorg bieden, omdat we op deze afdeling zeer specialistische intensieve zorg geven.

De kosten van verblijf worden vergoed via de zorgverzekeringswet of de AWBZ. U betaalt een verplichte eigen bijdrage. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven.


De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie