MartiniZorg Begeleid Wonen Gevestigd in Beerta


Het verhaal van de organisatie

Naast ambulante woonbegeleiding kent MartiniZorg een andere vorm van begeleiding: het wonen met begeleiding. In een woonhuis, dat onder beheer staat van MartiniZorg, krijgen mensen een kans om in een nieuwe situatie zelfstandig te leren leven onder begeleiding. Een team van professionals houdt contact met de cliënten.  Zij worden begeleid, gestimuleerd en gemotiveerd om om zichzelf te ontwikkelen naar zelfredzaamheid. Alle aspecten van het dagelijks leven en de leefgebieden komen aan bod. Het doel is om cliënten klaar te stomen bij het vinden en zelfstandig onderhouden van een eigen woonplek.
 
MartiniZorg Begeleid Wonen is een woonvorm waar zorg wordt geboden aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of bij wie sprake is van een belaste voorgeschiedenis en/of psychiatrische problematiek.
 
Martinizorg locatie Beerta ligt in een gemoedelijk klein dorp, op een groot eigen terrein met een weids uitzicht . Binnen de locatie is er plek voor 8 cliënten. 
 
Het doel kan zijn een blijvend thuis te hebben, of de bewoners te trainen in zelfstandigheid met het oog op doorstroming naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding (Kamertraining).
Daarnaast is er een mogelijkheid voor dagbesteding en het op beperkte schaal logeren.
MartiniZorg Begeleid Wonen is ingericht voor zowel crisisplaatsingen, als een tijdelijk logeeradres.
 

De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie