Het Middelpunt Individuele begeleiding Gevestigd in Groningen


Het verhaal van de organisatie

Volwassenen en jongeren

We hebben als uitgangspunt dat volwassenen en jongeren met een beperking zich kunnen blijven ontwikkelen, mits ze op een goede manier ondersteund worden. Een individueel begeleider biedt 1 op 1 begeleiding bij het aanleren van vaardigheden. Een volwassene leert, samen met de begeleider, al doende om te gaan met alles wat er op hem of haar af komt in de eigen situatie of omgeving. De begeleider stuurt en begeleidt deze processen en motiveert waar nodig.
    
In het ondernemen van activiteiten wordt geoefend met praktische vaardigheden, bijvoorbeeld koken, klussen of geldzaken regelen. Verder kan er gewerkt worden aan sociale vaardigheden, zoals: hoe ga ik om met verwachtingen van anderen, hoe geef ik mijn grenzen aan? Ook de volgende vragen komen aan de orde: wie ben ik, wat houdt mijn beperking in en wat zijn mijn sterke kanten?

Werkwijze:
Om op een goede manier samen te kunnen werken, hanteren we de volgende stappen:
-    kennismakingsperiode 
-    samen doelen opstellen
-    per doel op een praktische manier aan het werk
-    evalueren van doelen
-    in samenwerking met eventuele andere hulpverleners

Een begeleider biedt meestal 1 op 1 begeleiding bij het aanleren van vaardigheden. Een kind of jongere leert, samen met de begeleider, al doende om te gaan met alles wat er op hem of haar af komt in de eigen situatie of omgeving. De begeleider stuurt en begeleidt deze processen en motiveert en corrigeert waar nodig.

De begeleiders van het Middelpunt zijn betrokken en deskundige mensen met ervaring binnen de hulpverlening.
Een begeleider ondersteunt in de thuissituatie, ontlast ouders, zet praktische hulpmiddelen in en oefent met allerlei praktische en sociale vaardigheden. Hierbij maakt de begeleider gebruik van activiteiten, een speciale locatie en kan er ook met meerdere kinderen tegelijk worden geoefend en ontwikkeld.
Ons uitgangspunt is dat de begeleider met zijn kennis en ervaring gaat werken aan de ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten van uw kind. Als ouder wordt u daar als deskundige nauw bij betrokken.

Werkwijze

Om op een goede manier samen te kunnen werken, hanteren we de volgende stappen:
-    kennismakings- en observatieperiode, waarin een vertrouwensband opgebouwd kan worden
-    samen met kind of jongere doelen opstellen, ook in overleg met ouders
-    per doel op een praktische manier aan het werk
-    evalueren van doelen
-    in samenwerking met ouders en eventuele andere hulpverleners


De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie