Promens Care woonvoorziening Aletta Jacobshof Gevestigd in Hoogeveen


Het verhaal van de organisatie

Thuis bij Promens Care
Promens Care heeft verschillende beschermende woonvormen voor jongeren die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Het doel is dat jongeren zich daar thuis voelen. Elke woonvorm heeft voldoende aandacht voor de beperkingen van een jongere, maar er is ook alle gelegenheid voor ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid.
Promens Care biedt ook ambulante hulp aan huis voor jongeren die zelfstandig (gaan) wonen.
De aard van de psychische problematiek kan divers zijn. Denk aan ADHD, aan autisme verwante stoornissen, ontwikkelingsstoornissen etcetera.
 
Beschermende woonvorm
De overstap van de thuissituatie of een behandelomgeving naar zelfstandig wonen is een grote stap. Veel jongeren kiezen als tussenstap graag voor een beschermende woonvorm. Je woont in een groep, in een gewoon huis, met ruimtes waar iedereen gebruik van maakt, zoals een woonkamer, keuken, badkamer. Daarnaast heb je een zit-/slaapkamer voor jezelf.
Vanuit de veiligheid van zo’n beschermende woonvorm stel je, in overleg met je persoonlijk begeleider, vast hoe je het gaat aanpakken om op eigen benen te gaan staan.
Er is een vast team van begeleiders, van wie er altijd één in dienst is. De begeleiding is individueel gericht en er wordt toegewerkt naar de doelen die beschreven staan in het individuele begeleidingsplan. De begeleiders hebben ook een opvoedende rol.
 
​School en werk
Bij een gewoon leven hoort ook school of werk. Iedereen die in een beschermende woonvorm woont, moet minimaal zeven dagdelen in de week iets te doen hebben buitenshuis. Dat ‘iets’ kan variëren van school, werk of een cursus tot een vaste vrijetijdsbesteding. 
Om je in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen redden is het belangrijk dat je een diploma hebt en werk vindt. Dit is dan ook een belangrijk onderwerp in je begeleidingstraject. 
Het valt niet altijd mee om een opleiding te volgen en een diploma te halen. Daarom hebben we “Begeleid Leren“ opgezet, waarbij je ondersteund wordt bij bijvoorbeeld plannen van huiswerk, blokken voor een toets of examen, maar ook samenwerken met klasgenoten of reageren op feedback van een docent. Alle vaardigheidslessen worden individueel gegeven en volgt volledig de leervraag van de jongere.

Aletta Jacobshof 
 
Op de Aletta Jacobshof wonen 9 jongeren in de leeftijd tot 21 jaar. Er zijn 5 plaatsen bij de kamertraining en er is een groep van 4 jongeren. 
De locatie bevindt zich in Hoogeveen West, vlakbij het Bethesda Ziekenhuis. Het is ligt aan een pleintje. 
 
De woningen bestaan uit een hal, huiskamer met open keuken, een badkamer met douche, wastafel en toilet. Deze ruimten worden gezamenlijk gebruikt.
Iedere jongere heeft een eigen zit/slaapkamer tot zijn beschikking. Er is een mogelijkheid voor jongeren om gebruik te maken van internet. Ook is er een groepscomputer aanwezig in de woonkamer.
Alle woningen hebben aan de achterzijde een ruimte tuin met een terras, grenzend aan het water. Er zijn geen aanpassingen voor jongeren met een lichamelijke beperking.
 
In hetzelfde woonblok bevindt zich het logeren en buitenschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dit wordt vanuit het Expertisecentrum in Hoogeveen begeleid.
 
Kamertraining
Aan de Aletta Jacobshof bieden we ook kamertraining. Je hebt een eigen zit-/slaapkamer en deelt de keuken en de badkamer. Je kunt hier komen wonen wanneer je bijvoorbeeld op een groep hebt gewoond en het zelfstandig wonen nog een stap te ver is. Of als je door je psychische beperking veel moeite hebt met het wonen in een groep. Bij de kamertraining bieden we hetzelfde als op de groep, al kan de frequentie van de begeleiding lager zijn.De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie